Budúcnosť v trvalo udržateľnej
recyklácii textilu
Druhotné spracovanie textilného odpadu, použitého šatstva a priemyselných textílií. Recyklácia, zber, triedenie, finalizácia a distribúcia výrobkov z recyklovaného textilného materiálu. SKUPINA ENVIROTEX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus id quam et sagittis. Nam ipsum eros, tincidunt ullamcorper augue laoreet, tincidunt mattis nunc. Donec tristique turpis id mi aliquam auctor Budúcnosť v trvalo udržateľnej
recyklácii textilu
SKUPINA ENVIROTEX
Zber a spracovanie
textilného odpadu
Zhodnocujeme rôznorodý textilný odpad na surovinu použiteľnú vo viacerých priemyselných segmentoch. SKUPINA ENVIROTEX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus id quam et sagittis. Nam ipsum eros, tincidunt ullamcorper augue laoreet, tincidunt mattis nunc. Donec tristique turpis id mi aliquam auctor Zber a spracovanie
textilného odpadu
SKUPINA ENVIROTEX
Výroba produktov z recyklovaného
textilného odpadu
Robíme opatrenia pre zníženie hluku a vibrácií v urbanizovanom prostredí - protihlukové steny a bariéry. Riešime vodozádržné opatrenia, zelené strechy, vodozádržné parkoviská, cyklotrasy a retenčné plochy. SKUPINA ENVIROTEX Výroba produktov z recyklovaného
textilného odpadu
SKUPINA ENVIROTEX
envirotex

Pracujeme pre
udržateľný svet

Podnikáme na globálnom trhu obehového hospodárstva, ktorý zachováva zdroje vďaka vývoju a výrobe izolačných materiálov z recyklovaného textilu s bezkonkurenčnými izolačnými a akustickými vlastnosťami.

o nás

Filozofia, vízia a ciele

Náš prístup

Sme stabilný partner pre plánovanie environmentálne zodpovedných objektov. Naše riešenia vychádzajú z aplikovaného výskumu a napĺňajú strategické dokumenty. Považujeme za našu úlohu nielen spracovanie textilu, ale aj osvetu spoločnosti v tomto smere.

skupina

ENVIROTEX, holding

SK-TEX, recyklácia textilu

ENVIROINVEST, investície

ENVIROTRADE, obchod

Recyklácia

Ekologické, 100% recyklované a recyklovateľné produkty.

Udržateľnosť

Fungujeme na báze udržateľnej ekonomiky.

Produkty

Vysoko kvalitné tepelnoizolačné a akustické výrobky.

Logistika

Ľahká, jednoduchá a rýchla manipulácia s produktmi.

Aktivity

Čo robíme

partneri

Spolupráca v mene obehovej ekonomiky

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282