Zabezpečujeme výrobu produktov z recyklovaného textilného odpadu.

Textilné izolácie, v porovnaní s izoláciami vyrobenými z iných materiálov, napr. sadrokartón, polystyrén, minerálna vlna, kamenná vlna, drevo-vlákno, polyuretánová pena, sklenené a konopné vlákna atď., majú pri nižšej hmotnosti porovnateľné tepelno-technické vlastnosti, dokonca ich v niektorých vlastnostiach predbiehajú a zároveň majú výrazne lepšie akustické parametre. Pri rovnakých hmotnostných parametroch poskytujú textilné izolácie vyššiu, až dvojnásobnú tepelnú kapacitu, ako väčšina klasických izolácií. Tým fázovo posúvajú čas prehriatie izolácie, čím znižujú náklady na vykurovanie a chladenie budov, čo je v súlade s požiadavkou adaptácie stavieb na zmenu klímy a zvyšuje sa tak energetická efektivita budov. Textilná izolácia je ekologický produkt vyrobený z recyklovaných materiálov, ktorú je možné po ukončení životnosti izolácie opakovane ľahko a rentabilne recyklovať.

Robíme opatrenia pre zníženie hluku a vibrácií v urbanizovanom prostredí - protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu, protihlukové izolácie na zdroji hluku.

Jednou z najväčších výhod sú akustické vlastnosti textilu. Minerálna vlna síce môže fungovať ako akustická izolácia, ale stráca časť tepelnoizolačných vlastností a horšie pohlcuje basové tóny. Textil naopak pohltí až 100% zvukov už od 160 Hz, pričom teplo izoluje stále rovnako.

Riešime vodozádržné opatrenia, zelené strechy, vodozádržné parkoviská, cyklotrasy a retenčné plochy.

Retenčné dosky vyrobené z recyklovaného textilu dokážu zadržať prívalové zrážky až do 300% svojej hmotnosti. Plnia funkciu zadržiavania vody a jej postupného uvoľňovania. Svojím zložením a nízkou hmotnosťou sú určené aj pre drevostavby, rekonštrukcie budov a stavby s požadovaným nízkym zaťažením strechy. Materiál je pružný a dokáže sa ľahko prispôsobiť terénu.

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282