Skupina Envirotex

Sme rastúca a rozširujúca sa skupina, ktorá má záujem o zastrešenie recyklácie textilu, od organizácie zberu a triedenia, až po finalizáciu a distribúciu našich výrobkov v regióne strednej a východnej Európy.

Hlavným predmetom našej činnosti je druhotné spracovanie textilného odpadu, použitého šatstva, priemyselných textílií, ako alternatíva k ich neekologickému skládkovaniu, alebo iným menej efektívnym spôsobom spracovania. Našim výstupným produktom je recyklovaný textil tzv. textilná trhanina použiteľná, ako vstupná surovina na výrobu izolácií pre automobilový priemysel, bielu techniku, stavebný priemysel, na výrobu nábytkárskeho textilu, výrobu retenčno-drenážnych textílií, tepelnej a zvukovej izolácie.


Našou konkurenčnou výhodou je využitie vyše 20 ročného know-how spoločnosti SK-TEX, s.r.o., ktorá je súčasťou našej holdingovej skupiny. Spoločnosť vyrába prevažne tepelnú a zvukovú izoláciu a textilnú trhaninu z recyklovaného textilného materiálu.

Našimi hlavnými odberateľmi a partnermi sú spoločnosti zo stavebného, automobilového, elektrotechnického a nábytkárskeho priemyslu.

SK-TEX

Výrobná spoločnosť SK-TEX, s.r.o., člen skupiny Envirotex, sa recykláciou textilu zaoberá už od roku 1998. V súčasnosti ročne recykluje v priemere 3 500 ton textilného odpadu. Spoločnosť rokmi vyvinula viacero vlastných izolačných materiálov a skladieb z recyklovaného textilu s bezkonkurenčnými izolačnými a akustickými vlastnosťami, vďaka čomu sa stala jednotkou v danej oblasti. So svojimi výrobkami je úspešná vo viacerých krajinách Európy, medzi inými vyváža do Nemecka, Francúzska, či Poľska. Dodáva vlákna so špeciálnymi úpravami pre automobilový a nábytkársky priemysel, vyrába izolácie pre budovy a dopravné prostriedky z recyklovaných textilných vlákien.

Enviroinvest

Spoločnosť Enviroinvest, s.r.o. je investičná spoločnosť, ktorá zastrešuje financie skupiny Envirotex.

Envirotrade

Obchodná spoločnosť Envirotrade, s.r.o. zabezpečuje obchodné príležitosti, ktoré premieňa na úspešné realizácie. Rast našej skupiny je umožnený najmä vďaka kapitálovým investíciám vlastníkov skupiny. Jedným z majoritných vlastníkov je Fond WTEP, ktorého zameraním sú investície do projektov v oblasti spracovania odpadov.

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282