Naša filozofia

Textilného odpadu je stále viac a zahlcuje našu planétu rovnako, ako akýkoľvek iný odpad. Zhromažďujeme textilný odpad, čiže textil, ktorý už doslúžil a skončil by pravdepodobne v spaľovni, alebo na skládke. Spoločnosť Envirotex, s.r.o. sa zaoberá recykláciou textilu a výrobou izolácie z recyklovaných textilných vlákien.

Preto považujeme za našu úlohu nielen spracovanie textilu, ale aj osvetu spoločnosti v tomto smere. Sme stabilný partner pre plánovanie environmentálne zodpovedných objektov. Naše riešenia vychádzajú z aplikovaného výskumu a napĺňajú strategické dokumenty, ako Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020, Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019-2025, Envirostratégiu 2030 a ďalšie.

Vízia a ciele

Naším cieľom je chrániť prírodu prostredníctvom recyklácie textilu a tým znížiť množstvo odpadu na skládkach a v spaľovniach. Prezentujeme princíp reálnej cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti – využívame recyklovaný textil a náš produkt je 100% spätne recyklovateľný. Cieľom skupiny je v najbližších rokoch recyklovať aspoň 7 000 ton textilného odpadu ročne a dosiahnuť celkový podiel recyklácie textilu na Slovensku na úroveň prinajmenšom 30%. Plánujeme vyrábať minimálne 2 000 ton izolácií a viac ako 5 000 ton textilnej trhaniny ročne.

Naším záujmom je taktiež vzdelávať ľudí o možnostiach využitia recyklovaného textilu, presadiť legislatívne zmeny, aby bola naša krajina viac zameraná na ekonomiku udržateľnosti a reálnej obehovej ekonomiky.

Výkonný riaditeľ, konateľ

Marián Majerovský

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282