Zber a spracovanie textilného odpadu

V našej recyklačnej výrobe zhodnocujeme rôznorodý textilný odpad na surovinu použiteľnú vo viacerých priemyselných segmentoch. Vstupnou surovinou je textilný odpad, odpad z textilných vlákien, použité šatstvo, textilné obaly, priemyselné textílie a odpad z kompozitných materiálov. Textilný odpad sa zhodnocuje na textilnú trhaninu, textilné vlákna a prach. Po lisovaní sa finálne výrobky, alebo textilná trhanina dodávajú odberateľom, ako fúkaná, tepelná, alebo zvuková izolácia do nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavieb.

Recyklovanie textilného odpadu

Naším cieľom je chrániť prírodu prostredníctvom recyklácie textilu a tým znížiť množstvo odpadu na skládkach a v spaľovniach. Prezentujeme princíp reálnej cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti – využívame recyklovaný textil a náš produkt je 100% spätne recyklovateľný. Cieľom skupiny je v najbližších rokoch recyklovať aspoň 7 000 ton textilného odpadu ročne a dosiahnuť celkový podiel recyklácie textilu na Slovensku na úroveň prinajmenšom 30%. Plánujeme vyrábať minimálne 2 000 ton izolácií a viac ako 5 000 ton textilnej trhaniny ročne.

Naším záujmom je taktiež vzdelávať ľudí o možnostiach využitia recyklovaného textilu, presadiť legislatívne zmeny, aby bola naša krajina viac zameraná na ekonomiku udržateľnosti a reálnej obehovej ekonomiky.

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282