Ochrana osobných údajov GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Envirotex, s.r.o., Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava (ďalej ako „Envirotex“ alebo aj „prevádzkovateľ“), spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“.

Prevádzkovateľ webových stránok https://envirotex.sk/

Envirotex, s.r.o., Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, zapísanej v Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48045/T, IČO: 53456408, DIČ: 2121396365, IČ DPH: SK2121396365 (ďalej ako „Envirotex“ alebo aj „prevádzkovateľ“)

Email: info@envirotex.eu

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282