Pomáhame architektom, developerom, stavebníkom a projektantom .

Zjednodušujeme výber izolačných materiálov a ponúkame riešenia s kvalitnými recyklovanými materiálmi a s jednoduchou bezpečnou montážou. Sme podporu pre projektantov vo forme návrhov technických riešení, ktoré sú ekonomické, environmentálne a sociálne.

Vzdelávanie miest a obcí na Slovensku.

Pracujeme na tom, aby sme pomohli obciam správne a efektívne narábať s prebytočným textilom.

Ideme príkladom pre ďalšiu generáciu.

Už teraz vytvárame funkčnú obehovú a udržateľnú formu narábania s textilným odpadom, ktorá bude slúžiť, ako základový kameň k ďalšiemu rozvoju pre nové generácie.

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282