We help architects, developers, builders, and project architects.

We make the process of choosing insulation materials easier and offer solutions with quality recycled materials with an easy and safe assembly. We offer support for project architects in the form of proposals for technical solutions that are economic, environmentally friendly, and social.

Educating towns and villages in Slovakia.

We are working on helping towns and villages to handle excess textiles in a correct and efficient manner.

Creating a role model of operation for the next generation.

We have already created a working circular and sustainable form for the handling of textile waste, which will serve as the foundation stone for the development of future generations.

Pomáhame architektom, developerom, stavebníkom a projektantom .

Zjednodušujeme výber izolačných materiálov a ponúkame riešenia s kvalitnými recyklovanými materiálmi a s jednoduchou bezpečnou montážou. Sme podporu pre projektantov vo forme návrhov technických riešení, ktoré sú ekonomické, environmentálne a sociálne.

Vzdelávanie miest a obcí na Slovensku.

Pracujeme na tom, aby sme pomohli obciam správne a efektívne narábať s prebytočným textilom.

Ideme príkladom pre ďalšiu generáciu.

Už teraz vytvárame funkčnú obehovú a udržateľnú formu narábania s textilným odpadom, ktorá bude slúžiť, ako základový kameň k ďalšiemu rozvoju pre nové generácie.

Zabezpečujeme výrobu izolácií z recyklovaného textilného materiálu.

+421 948 049 282

We focus on producing products from recycled textile waste.

+421 948 049 282

Újrahasznosított textilhulladékból biztosítunk termékek előállítását.

+421 948 049 282

Wir realisieren die Herstellung von Produkten aus recycelten Textilabfällen.

+421 948 049 282